Tiếng Việt


Tổ Hợp Luật Sư TDN (TDN Law Group) là một tổ hợp luật sư biện hộ luật hình hàng đầu chuyên đảm nhận biện hộ và tư vấn cho cá nhân cũng như đoàn thể đang bị truy tố hay điều tra hình sự. Tổ Hợp Luật Sư TDN được chỉ đạo bởi Luật Sư Thành D. Ngô, một luật sư biện hộ luật hình nhiều kinh nghiệm, ngoan cường và hiểu biết. Luật Sư Thành là cựu công tố viên với hơn mười sáu năm kinh nghiệm về luật hình. Ông đã từng nắm chức công tố viên thăm niên tại ba quận hạt (Santa Clara, Santa Cruz, và San Francisco). Luật Sư Thành đã từng truy tố vô số vụ—từ say rượu lái xe cấp tiểu hình và đại hình, đến hành hung tình dục và sát nhân. Rất quan trọng là luật sư luật sư Thành đã ra xử 40 vụ, trong trường hợp vụ của quý vị cần đưa ra xử.
Luật Sư Thành là một chuyên gia trong lĩnh vực ma túy, đã từng hợp tác với các cơ quan bài trừ ma túy tiểu và liên bang. Tại Quận Hạt Santa Clara, Luật Sư Thành là một trong những công tố viên đầu tiên sử dụng những luật cho phép nghe lén để điều tra những tổ chức buôn lậu ma túy hạng lớn. Tương tự thế, tại Quận Hạt Santa Cruz, ông là người dẫn đầu toán đặc nhiệm bài trừ ma túy toàn quận hạt lãnh trách nhiệm truy tố những vụ bào chế và phân phối methamphetamine và PCP thuộc hạng lớn.Luật Sư Thành cũng là chuyên gia bào chữa những tội trạng về ma túy và say rượu lái xe. Đã từng truy tố hàng ngàn vụ say rượu lái xe, Luật Sư Thành có kiến thức chuyên môn nhận biết yếu thế ở từng giai đoạn của một vụ say rượu lái xe– từ việc chận bắt có hợp pháp không, cho đến quá trình phân tích hơi thở, máu hoặc nước tiểu.Luật Sư Thành là một luật sư thành đạt và được công nhận toàn quốc. Năm 2010, Đoàn Luật Sư Quốc Gia Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương (National Asian Pacific American Bar Association) (NAPABA) thừa nhận Luật Sư Thành và ban tặng Giải Thưởng Cho Người Tiên Phong vì công trình pháp lý và tư vấn ngoan cường của ông. Luật Sư Thành cũng đã từng được vinh danh bởi nhiều nhóm địa phương và cộng đồng vì sự lãnh đạo và tư vấn của ông, thí dụ như Nha Cảnh Sát Xa Lộ California (California Highway Patrol) và Hiệp Hội Luật Pháp Châu Á (Asian Law Alliance).

Luật Sư Thành đã từng là người bênh vực dũng cảm cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên hơn 20 năm. Lúc còn là sinh viên tại trường Luật Khoa UCLA, Luật Sư Thành đã đồng sáng lập Chương Trình Ngoại Tuyến Pháp Lý cho Người Đông Nam Á (Southeast Asian Legal Outreach Program), đây là một buổi tư vấn pháp lý hàng tuần phục vụ cho người Mỹ Gốc Việt tại “Sài Gòn Nhỏ” ở Quận Cam. Đây là chương trình tư vấn pháp lý đầu tiên nhắm vào nhu cầu pháp lý của người Việt và những người Đông Nam Á khác.

Luật Sư Thành tốt nghiệp bằng luật năm 1994 tại Trường Luật Khoa UCLA sau khi lấy bằng cử nhân tại Trường Đại Học Claremont McKenna. Sau khi ra trường luật, Luật Sư Thành bắt đầu sự nghiệp trong ngành luật pháp bằng việc phục vụ cho người Việt thuê nhà theo chương trình chính phủ, tranh đấu cho quyền của họ trong hàng ngũ luật sư của Asian Law Caucus. Nơi đó, ông đã thách đố những chính sách bất công và nhắm vào chủng tộc của Nha Gia Cư & Đô Thị. Qua sự huy động trong cộng đồng và nộp đơn kiện ở tòa liên bang, ông đã thành công ép buộc chính phủ liên bang phải thay đổi những chính sách của họ để cải thiện tình trạng gia cư cho thân chủ mình.

Khi còn là một luật sư trẻ, Luật Sư Thành cũng đã góp sức thành lập Đoàn Luật Sư Người Mỹ Gốc Việt Miền Bắc California (Vietnamese American Bar Association of Northern California) (VABANC) hầu liên kết và thêm sức cho cộng đồng pháp lý Người Mỹ Gốc Việt. Luật Sư Thành vẫn đang tiếp tục phục vụ trong Hội Đồng Quản Trị của VABANC và Quỹ Pháp Luật của họ, mà Quỹ này hàng năm có tặng thưởng cho nghiên cứu sinh.